Partner serwisu
19 kwietnia 2019

Będzie bezpieczniej

Kategoria: Aktualności

Zgodne z literą prawa wszystkie produkty kosmetyczne obecne na rynku muszą być bezpieczne w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. Prawo kosmetyczne obejmuje szereg regulacji sektorowych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie branży kosmetycznej, jak również akty prawne o charakterze horyzontalnym, które nie są bezpośrednio skierowane na sektor kosmetyczny, jednak wpływają na jego kształt.

Będzie bezpieczniej

W sytuacji istnienia wielu aktów prawnych należy brać pod uwagę, że wszystkie regulacje prawne mają wspólny mianownik, którym jest konieczność bycia z nimi na bieżąco. Z tego powodu celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych do rozporządzenia 655/2013, który doprecyzowuje wiele niejasnych dotąd kwestii, istotnych dla funkcjonowania całego przemysłu kosmetycznego.

Pod względem teoretycznym wspominany dokument techniczny powinien być traktowany jako narzędzie pomocnicze przy interpretacji zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. Należy jednak mieć na uwadze, że wytyczne w nim zawarte odnoszą się do ważnych kwestii wpływających na postrzeganie produktu kosmetycznego jako wyrobu bezpiecznego. Z uwagi na fakt, że bezpieczeństwo stosowania produktu zgodnie z zaleceniami Osoby Odpowiedzialnej jest podstawowym i jednocześnie najważniejszym wymogiem, jaki muszą spełnić produkty kosmetyczne, można przewidzieć, że od 1 lipca 2019 r. wszystkie produkty
kosmetyczne oferowane konsumentom powinny spełniać nowe wytyczne.

Wytyczne

Co prawda wytyczne nie są traktowane jako prawo wiążące, niemniej jednak sygnały z różnych państw europejskich są raczej zgodne w kwestii, że skoro dokument techniczny powstał przy udziale przemysłu kosmetycznego, to jego treść została w ten sposób zaakceptowana. Oznacza to z kolei, że produkty kosmetyczne na rynku europejskim będące w obrocie powinny być z nim zgodne. O ile, na chwilę obecną, nadrzędne i wiążące akty prawne dla poszczególnych państw członkowskich są jednakowe, gdyż wynikają z prawa europejskiego, to w przypadku regulacji niewiążących interpretacja poszczególnych organów nadzoru może być zróżnicowana. Fakt ten implikuje, że finalna decyzja dotycząca interpretacji danego oświadczenia marketingowego uzależniona jest od interpretacji władz poszczególnych krajów członkowskich. Należy w tym miejscu wspomnieć, że dokument techniczny stanowi zbiór najlepszych praktyk dla branży kosmetycznej, dlatego pozostając w zgodności z jego zapisami, spełniamy wytyczne ogólnoeuropejskie, co jedynie ułatwia dystrybucję kosmetyków w różnych krajach członkowskich. Warto dodać, że poszczególni dystrybutorzy powinni zachować należytą staranność podczas tłumaczenia wszelkiego rodzaju treści na języki obce. W przeciwnym wypadku dany produkt kosmetyczny, który został niewłaściwie przełożony na język obcy, może zostać uznany za odrębny produkt w innym kraju członkowskim. Pamiętajmy, że w tej sytuacji dla tego nowego produktu zastosowanie mają wszelkie wymogi, których spełnienie jest konieczne przy wprowadzaniu produktu kosmetycznego na rynek.

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 2/2019 czasopisma Przemysł Farmaceutyczny

fot. 123RF.com/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ