Partner serwisu
17 marca 2022

Klucz Sukcesu dla Piotra Danielskiego

Kategoria: XX Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle

Klucz Sukcesu, prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez redakcję magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa" za osiągnięcia i wkład w rozwój energetyki oraz działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w przemyśle, otrzymał Piotr Danielski, Wiceprezes ds. Technicznych DB Energy S.A. Statuetkę wręczył Prezes Zarządu Wydawnictwa BMP Adam Grzeszczuk, a laudację, której tekst prezentujemy poniżej, wygłosił Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Doktor inżynier Piotr Danielski

Jest założycielem, współwłaścicielem i wiceprezesem DB Energy – firmy specjalizującej się w doradztwie i realizacji działań z obszaru poprawy efektywności energetycznej, która wypracowała sobie pozycję lidera na rynku białych certyfikatów.

Swoje wykształcenie zdobywał w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W pracy doktorskiej skupił się na zagadnieniu audytu efektywności energetycznej na polskim rynku, kiedy rynek ten w zasadzie powstawał. Zarówno naukowo, jak i zawodowo poświęcił się tematyce energetyki przemysłowej oraz energochłonności przemysłowych odbiorców energii. Odnosi wiele sukcesów, a jego publikacje z zakresu inwestycji energetycznych, bezpieczeństwa elektrycznego i efektywności energetycznej zdobyły szerokie uznanie wśród branżowych ekspertów.

Jako niekwestionowany ekspert i specjalista w branży energetyki odnawialnej oraz energochłonności przemysłowych odbiorców energii pełni funkcje:

 • członka Rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
 • z ramienia Izby, przewodniczącego zespołu do spraw efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, .
 • eksperta Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie efektywności energetycznej, a także
 • eksperta ds. energii Komisji Regionów.

Jest współautorem koncepcji systemu wsparcia efektywności energetycznej opartego o „białe” certyfikaty oraz współautorem szeregu uwag zgłaszany w wielu procesach legislacyjnych, m.in.:

 • do projektu stanowiska RP w sprawie zmian w Dyrektywie o Efektywności Energetycznej
 • do wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposobu obliczania tych wartości,
 • do  ustawy o efektywności energetycznej,
 • do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Głównie dzięki jego wiedzy i zdolności przekonywania, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu udało się wprowadzić, w obowiązującej od 1 października 2016 r. Ustawie o efektywności energetycznej, zapisy przedłużające ważność świadectw efektywności energetycznej wydanych przez Prezesa URE w oparciu o obowiązującą wcześniej Ustawę, do 2019 r.

Angażuje się w liczne inicjatywy, w których może wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspomagać rozwój nowoczesnych, przyjaznych klimatowi technologii przemysłowych. Uczestniczył między innymi w projekcie Green Nets, którego zadaniem było wykazanie możliwości redukcji zapotrzebowania energii w sieciach telefonii komórkowej dzięki inteligentnemu zarządzaniu infrastrukturą.

Jako jeden z wykonawców polskiej części projektu ENBUS, współtworzył platformę porównawczą dla innowacyjnych produktów rynku budowlanego, mających wpływ na redukcję zużycia energii przez odbiorców komunalnych.

Jego misją jest edukowanie w zakresie efektywności energetycznej. Prowadził zajęcia w ramach programu Europejski Menedżer Energii. Bywa wykładowcą studiów podyplomowych, min. „Efektywność inwestycji w OZE” na Uniwersytecie Wrocławskim.

W swojej pracy zawodowej przeprowadził wiele projektów z zakresu efektywności energetycznej dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Jest niestrudzonym animatorem zachęcającym zakłady produkcyjne do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które mogą one uzyskać tzw. „białe” certyfikaty, oraz wspiera ich działania w tym zakresie poprzez skuteczne doradztwo i wykonywane w sposób profesjonalny audytów energetycznych, wskazujących przedsięwzięcia redukujące zużycie energii w szczególności poprzez:

 • modernizację oświetlenia,
 • przeprowadzenie termomodernizacji budynków,
 • stosowanie energooszczędnych urządzeń,
 • wprowadzanie zmian technicznych, technologicznych czy organizacyjnych dających efekt w postaci zmniejszenia zużycia paliw i energii.

Ponadto prowadzi prace badawczo-rozwojowe z dziedziny diagnostyki maszyn oraz pomiarów elektroenergetycznych. Prywatnie jest mężem i ojcem trzech synów. W wolnym czasie poświęca się swoim pasjom:

 • pływaniu z licznymi sukcesami w zawodach,
 • wędkowaniu,
 • grze w golfa
 • motoryzacji.

Doktor inżynier Piotr Danielski to osoba konkretna, o niezwykłych ambicjach i determinacji w dążeniu do celu. Wierzy, że innowacje w przemyśle wymagają łączenia wiedzy, odwagi i otwartości na zmianę, a język nowoczesnej techniki najlepiej tłumaczy się poprzez finanse, inwestycje i efekty, które w nadchodzących latach będą towarzyszyć toczącej się transformacji energetycznej świata.

Daniel
2022-03-19
Brawo !
Daniel
2022-03-19
Brawo !
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ